Privacy-verklaring

Tekenpraktijk Metamorfose, gevestigd aan
van Brerostraat 33, 7312 VK Apeldoorn
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kleurisleven.nl
van Brerostraat 33
7312 VK Apeldoorn
0644991787
Marjoleine Maessen bewaakt de gegevensbescherming van Tekenpraktijk Metamorfose. Zij is te bereiken per telefoon of e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tekenpraktijk Metamorfose verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tekenpraktijk Metamorfose verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Tekenpraktijk Metamorfose gebruikt geen geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tekenpraktijk Metamorfose bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
Minimaal 10 jaar na de laatste activiteit, waaraan de klant heeft deelgenomen. In het e-mail contact wordt de klant aangeboden zijn gegevens uit de mailinglist te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tekenpraktijk Metamorfose verstrekt geen persoons-gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tekenpraktijk Metamorfose gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekenpraktijk Metamorfose en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen per telefoon of e-mail.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tekenpraktijk Metamorfose neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon of e-mail (zie Contact )